ویولت

دل مشغولی های من و ام اس

دوباره برگشتم سایت اسپشیال.

آدرس جدیدم هست

vili.special.ir

نوشته شده در یکشنبه بیست و پنجم آبان 1393ساعت 11:36 توسط ویولت| |

تمرین ۱

تاثیر: کشش عضلات

کاملا صاف و راحت بر روی زمین دراز بکشید و پاها ۳۰ سانتی متر از هم فاصله داشته باشند.

 

۱- در حالیکه پای چپ کاملا کشیده و صاف بر روی زمین قرار دارد زانوی راست خود را با دو دست به سمت سینه بکشید.

۲- مورد یک را برای زانوی چپ نیز انجام دهید.

 

·این حرکت را ۳ تا ۵ بار برای هر پا انجام دهید.

 

تمرین ۲

تاثیر: لگن و کشش عضلات

در حالیکه دراز کشیده اید زانوها را کمی به بالا خم کنید و پاها ۳۰سانتی متر از هم فاصله داشته باشند.

 

۱-زانوها را به سمت چپ ببرید و سپس به وسط برگردانید.

۲-زانوها را به سمت راست ببرید سپس به وسط بازگردانید. دقت شود هنگام انجام این تمرین شانه ها باید چسبیده به زمین باشد.

 

۳تا ۵ بار برای هر سمت انجام دهید.

 

تمرین ۳

تاثیر: افزایش پایداری، کشش عضلات

در حالیکه دراز کشیده اید زانوها را کمی به بالا خم کنید و پاها ۳۰ سانتی متر از هم فاصله داشته باشند.

 

۱-باسن خود را منقبض کرده و سپس پشت خود را از زمین بلند کنید تا به حالت پل درآید و برای چند ثانیه نگه دارید.

۲-به آهستگی پایین بیاورید.

 

·این حرکت را ۳ تا ۵ بار انجام دهید.

مطمئن شوید که باسن صاف بالا و پایین برود و حالت لرزش نداشته باشد.

 

تمرین۴

تاثیر: لگن، استقامت، تناسب بدن

به حالت صاف روی زمین دراز بکشید و زانو ها را اندکی خم بکنید و پاها ۳۰سانتی متر از هم فاصله داشته باشند.

 

۱-شکم خود را منقبض کنید سپس لگن را بالا بیاورید به گونه ایکه پشتتان صاف بر روی زمین باشد.

۲-لگن را پایین آورده و شکم را از حالت انقباض آزاد کنید.

 

·این حرکت را ۳ تا ۵ بار انجام دهید.

 

 

تمرین ۵

تاثیر: تناسب بدن، لگن

بر روی سطح محکم مانند صندلی یا لبه تخت بنشینید.

 

۱-صاف بر روی صندلی بنشینید و شانه ها آزاد و راحت بوده و دید رو به جلو باشد.
اگر بر روی صندلی نشسته اید به پشت آن تکیه ندهید و کمی جلوتر بشینید.

۲-تنه را از قفسه سینه به سمت پایین بدن ببرید به گونه ایکه لگن به عقب رفته
و به پشت صندلی تکیه دهید. باید نگاه به سمت جلو ثابت بماند.
پس از چند ثانیه بدن به حالت اولیه بازگردد.

 

·این حرکت را ۳ تا ۵ بار انجام دهید.

این حرکت برای اصلاح حالت بدن بسیار مفید می باشد. همچنین این حرکت باعث تنفس عمیق و باز شدن فضای شش ها نیز خواهد شد همچنین برای بهبود حرکتی نیز مناسب می باشد.

تمرین ۶

تاثیر: لگن

بر روی سطح محکم مانند صندلی یا لبه تخت بنشینید.

 

۱-وقتی که شما صاف نشسته اید وزنتان بطور مساوی بر روی دو استخوان لگن تقسیم شده است. با حرکت به یک سمت وزن خود را بر روی یک استخوان انداخته و یک باسن خود را از سطح صندلی بلند کنید. در این حالت تنه باید راست باقی بماند.

۲- حالت اولیه بازگشته و برای سمت دیگر این حرکت را انجام دهید.

 

·این حرکت را ۳ تا ۵ بار برای هر سمت انجام دهید.

تمرین ۷

تاثیر: کشش عضلات

بر روی سطح محکم مانند صندلی یا لبه تخت بنشینید و پاها روی زمین باشد.

 

۱-یک دستتان را بر روی جاییکه نشسته اید به یک سمت بکشید. همچنین سعی کنید در این زمان بدنتان نیز کشیده شود و دید شما رو به جلو باشد.

۲-به وسط بازگردید و همین عمل را برای سمت دیگر تکرار کنید.

 

·این حرکت را ۳ تا ۵ بار برای هر سمت انجام دهید.

تمرین ۸

تاثیر: کشش عضلات، دست و بازو

بر روی سطح محکم مانند صندلی یا لبه تخت بنشینید.

 

۱-یک بازو را بالا بیاورید و دقت شود که آرنج کاملا صاف بوده و دستها تا جاییکه ایجاد درد نمی کند کشیده شود سپس به آهستگی پایین بیاورید.

۲-بازو دیگر را بالا آورده و حرکت را انجام دهید.

 

·این حرکت را ۳ تا ۵ بار انجام دهید. این حرکت هنگامیکه شما دراز کشیده اید نیز قابل انجام است.

تمرین ۹

تاثیر: کشش عضلات، دست و بازو

بر روی سطح محکم مانند صندلی یا لبه تخت بنشینید.

 

۱- یک چتر، تکه ای چوب و یا چیزی مشابه را با دو دست در سطح ران خود نگه دارید.

۲-دو دست خود را درحالی که آرنج صاف می باشد تا بالاتر از سر خود بالا بیاورید. اگر این حرکت موجب درد می شود تا جاییکه مشکلی ایجاد نمی کند بالا بیاورید. سپس به آهستگی دستان خود را پایین بیاورید.

 

۳ تا ۵ بار این حرکت را تکرار کنید. همچنین این حرکت در حالت خوابیده نیز قابل انجام است.

تمرین ۱۰

تاثیر: دست و بازو

بر روی سطح محکم مانند صندلی یا لبه تخت بنشینید.

 

۱-هنگامی که آرنج شما به صورت ۹۰ درجه خم بوده و به پهلویتان چسبیده و یا بر روی صندلی دسته دار قرار دارد، نوک هر انگشت را با شست دست لمس کنید.

۲-این دست را پایین آورده و حرکت را با دست دیگر انجام دهید.

 

۳ تا ۵ بار این حرکت را برای هر دست تکرار کنید. همچنین این حرکت در حالت خوابیده نیز قابل انجام است.

تمرین ۱۱

تاثیر: کشش عضلات، دست و بازو

پشت میز بنشینید.

 

۱-دست خود را بر روی کتابی روی میز قرار دهید و آنرا به جلو هل دهید بطوری که بدن شما به سمت جلو کشیده شود.

۲-به حالت اولیه بازگردید.

 

۳ تا ۵ بار این حرکت را تکرار کنید.

تمرین ۱۲

تاثیر: استقامت، بازو و دست

پشت میز بنشینید.

 

۱-تکه ای چوب و یا چتری را با دو دست در حالیکه دو ساعد بر روی میز قرار دارد، بگیرید.

۲- از مچ دست، چتر را بالا آورده و سپس پایین بیاورید. در هنگام انجام این عمل باید ساعدتان بر روی میز باقی بماند.

 

۳ تا ۵ بار این حرکت را تکرار کنید.

تمرین ۱۳

تاثیر: استقامت، دست و بازو

پشت میز بنشینید.

 

۱-یک چتر و یا خط کش به صورت عمودی در دست خود بگیرید. ساعد خود را بر روی میز قرار داده و از مچ ، دست خود را مانند شکل به چپ یا راست بچرخانید تا چتر به میز برسد سپس چتر را به حالت عمودی بازگردانده و به سمت دیگر بچرخانید.

۲-این عمل را با دست دیگر تکرار کنید.

 

۳ تا ۵ بار این حرکت را تکرار کنید. برای جلوگیری از آنکه چتر از دست شما بیافتد و یا مچ شما آسیب ببیند این حرکت را به آهستگی انجام دهید.

تمرین ۱۴

تاثیر: نیرو، دست و بازو

بر روی سطح محکم مانند صندلی یا لبه تخت بنشینید.

 

۱-چتر یا خط کشی را به صورت عمودی به گونه ایکه یک دست بالای دست دیگر قرار داشته باشد، بگیرید.

۲-دست ها را بطور یکی در میان بر روی خط کش بالا ببرید و سپس پایین بیاورید. در هنگام انجام این حرکت دستان شما باید به صورت کشیده و دور از بدن قرار گیرد.

 

۳ تا ۵ بار این حرکت را تکرار کنید.

تمرین ۱۶

تاثیر: حالت بدن، تنفس

بر روی سطح محکم مانند صندلی یا لبه تخت بنشینید.

 

۱-دست خود را بر روی قسمت پایینی قفسه سینه قرار دهید. نفس عمیقی بکشید به گونه ایکه احساس کنید فضای زیر دستتان را با هوا پر می کنید. سپس هوا را خالی کنید.

 

 

·این حرکت را فقط ۲ تا ۳ بار انجام دهید زیرا امکان ایجاد سرگیجه وجود دارد.

تمرین ۱۷

تاثیر: حالت بدن، تنفس

بر روی سطح محکم مانند صندلی یا لبه تخت بنشینید.

 

·یک دست خود را روی شکم درست زیر قفسه سینه قرار دهید.در حالیکه نفس می کشید، سعی کنید زیر دست خود را با هوا پر کنید و شکم خود را به بیرون فشار دهید.

 

·این حرکت را فقط ۲ تا ۳ بار انجام دهید زیرا امکان ایجاد سرگیجه وجود دارد

نوشته شده در جمعه نهم آبان 1393ساعت 12:4 توسط ویولت| |

بعضی وقتا یه چیزی قلمبه میشه ته گلوت...سرت پر میشه از افکار و حرفهای نگفته ... هی چشمات نمناک میشه و اشکت مثل یه پرده شفاف جلو چشمات رو می گیره... اون موقع است که هر رایحه و هر آهنگی برات یه خاطره است و یادآور...یادآور گذشته هایی خوب...
نمی دونی چی شد که پرتاب شدی تو رودخونه خروشان خاطرات... فقط دست و پا میزنی که پایین تر نری یا غرق نشی...
تو همین کشاکش یهو بر می خوری به یه نوشته:" هر خاطره ای، خاطره نمیشه... هر دردی درد نیست،تا روح را مثل کاغذ مچاله کند.
خاطره باید جان داشته باشد تا زنده بماند... باید روح داشته باشد تا برای همیشه جاودانه شود............خاطره باید بسوزاند و خاکستر کند."
که خیلی تمیز و واضح هرچی که تو قلب تو میگذره و حسته و نوک زبونت،بیان کرده.

نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393ساعت 18:16 توسط ویولت| |

هر خاطره ای، خاطره نمیشه... هر دردی درد نیست،تا روح را مثل کاغذ مچاله کند. 

خاطره باید جان داشته باشد تا زنده بماند... باید روح داشته باشد تا برای همیشه جاودانه شود............خاطره باید بسوزاند و خاکستر کند.

مصطفی مستور

آهنگ حس می کنم تورو به خوانندگی مهدی یغمایی.

نوشته شده در دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393ساعت 12:49 توسط ویولت| |

هیچ متوجه شده ایی که مدتی ست به خوابت نمی آیم ؟
می دانی چرا؟
آخرمی گویند هر دیدی، بازدیدی دارد.
هر شب را با انتظار می خوابم.
با یک جور امید شیرین ، هر چه گل در دنیا می شناسم ، در خیال پر پر می کنم . 
میاد ؟ نمیاد؟ میاد؟ نمیاد؟... 
تا صبح در گوشه و کنار خوابم می گردم شاید اثری از توپیدا کنم، اما نه ، نیستی.
حالا راستش را بگو، دلت برای خیالم تنگ نشده ؟ هیچ فکر کرده ای چرا نمی آیم ؟ هیچ نگرانم شده ای؟ 
دلم می خواهد وقتی از من خبر نداری دلت شور بزند . دلم می خواهد نگرانم بشوی و سری به من بزنی که خیالت راحت شود. دلم می خواهد ناگهان از کوچه پس کوچه های رویایم پیدایت شود واز پشت سر دستت را روی چشمهایم بگذاری و بپرسی: 
- اگه گفتی من کیم؟ و من یکهو شگفت زده شَوَم .
آه که چه لحظه شیرینی خواهد بود .حتا از تصورش هم قند توی دلم آب می شود .
دلت نمی خواهد خوشحالم کنی ؟ 
هرچند ، شاید هم فهمیده ای که خیالم گوشش به این حرفها بدهکار نیست و همین امروز و فردا ست که تحملش تمام شود و آن وقت من چه بخواهم و چه نخواهم سر از خواب تو در خواهد آورد .
از کجا فهمیده ای را نمی دانم، اما، راستش را بگو دلت برایم تنگ نشده ؟
نگو نه که دلم می گیرد.

نوشته شده در جمعه بیست و پنجم مهر 1393ساعت 13:52 توسط ویولت| |

چقدر خوبه که دوستی داشته باشی که از 7 تا پله بدون آسانسور بیارتت پایین و ببرتت پارک...از رو ویلچر بغلتت کنه و بذارتت زمین و چار زانو بشونتت و حواسش باشه که اصلا تو یا کمرت یا پاهات اذیت نشه ... و دوست دیگرت شام بپزه و بیاره پارک تا با هم بخورید...جانم فدای دوست خوب و با وفا. 

 

 

نوشته شده در دوشنبه چهاردهم مهر 1393ساعت 19:47 توسط ویولت| |

این آدرس جدید منه...از این به بعد اونجا منتظرتونم...

violetweblog.com

نوشته شده در چهارشنبه چهارم بهمن 1391ساعت 12:13 توسط ویولت| |

با خوندن نوشته ها و اعتراض این دختر،یه خواننده خاموش،اشک شوق تو چشمام جمع شد و فهمیدم مهمم حتی اگه به اجبار بخوان حذفم کنن.

قبلش لازمه یه توضیح بدم که شاید سالها قبل هم تو وبلاگم بهش اشاره کرده بودم.

وقتی قرار شد نوید(مدیر سایت که روحش قرین رحمت باشه) یک دامین مخصوص ثبت کنه، اسمش رو گذاشت disable.ir ، از من نظر خواست...گفتم من این اسم رو دوست ندارم چون مفهومی از ناتوانی داره در حالیکه ممکنه جسم ما ناتوان باشه ولی روحمون نه...گفت پس چه نامی پیشنهاد میدی؟ گفتم بذار یک کم فکر کنم و بعدش...special  نام سایت رو بذار اسپشیال به معنای خاص و این شد که سایت اسپشیال فعلی شکل گرفت.

و اما کامنت:ادامه مطلب
نوشته شده در یکشنبه یکم بهمن 1391ساعت 20:3 توسط ویولت| |

...فقط بخون و مزه مزه اش کن

درست مثل نوشیدن یه فنجون چایی عطری همراه با طعم خوش گز فرد اعلا

"به سلامتی آغوشی که هنوز برای من یکی، جا داره

به سلامتی چشمهایی که هنوزم ارزش دعوا داره

رستاک"


ودر نهایت

"هرچقدرم آروم و منطقی باشی

بازم یه چیزایی هست که به خاطرشون
نمی تونی از کوره در نری ...
"

نوشته شده در پنجشنبه بیست و هشتم دی 1391ساعت 18:32 توسط ویولت| |


عجب خطرناکما!!!...من فرستاده اجانبم،احترام بذار،دهه
یک کامنت خصوصی
"خانوم ویولت سلام وقت بخیر
اول باید تقدیر و تشکر کنم بابت رادیو ایشالا باقدرت بیشتر دوباره استارت بزنیدش . امروز داشتم اینترنت گردی میکردم گفتم یه سری هم به سایت اسپشیال بزنم که دیدم توضیحاتی در مورد علت حذف شدن وبلاگتون دادن که فکر میکنم دیدید این مطالب رو
ج ) محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی
3. محتوايي كه به اساس جمهوري اسلامي ايران لطمه وارد كند. ( بند 1 ماده 6 ق.م 
5. تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي ايران. ( ماده 500 ق.م.ا) 6. اخلال در وحدت ملی و ايجاد اختلاف مابين اقشار جامعه به ويژه از طريق طرح مسائل نژادي و قومي. ( بند 4 ماده 6 ق.م )
10. تبليع به نفع گروه ها و سازمانهاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران ( ماده 500 ق م.ا(
جالبه برام شما چه مجرم خطرناکی محسوب میشید
1 نظام رو ظاهرا به لجن کشیدید
2- بعد تبلیغ علیه نظام هم کردید
3- در وحدت ملی هم اختلاف انداختید 
4به نفع گروه های مخالف نظام تبلیغ هم کردید
این اتهامات بیشتر شبیه اتهام هایی هست که به مطبوعاتچی ها میزنند
در این یکسالی که من خواننده وبلاگتون بودم هیچ کدوم از این ها رو من که ندیدم نمیدونم این مصادیق رو از کجا پیدا کردن مثلا تبلیغ علیه نظام رو از کدوم پست وبلاگ برداشت کردن یا تبلیغ به نفع گروه های مخالف رو از کجا استنباط کردن . برام سواله یه وبلاگ شخصی وبیشتر با تم زنونه چه جوری میتونه مضر باشه ؟. 
به نظر من این افراد کلا از مراکز تجمعی که در کنترلشون نیست و نظارتی در محتویاتش ندارن خوششون نمیاد و سعی در محدود و منحل کردنشون دارن.
کاشکی یه روزی برسه که این برخوردهای سلیقه ای و کوته بینانه از میان بره.
با آرزوی سلامتی و موفقیت برای شما"
نوشته شده در چهارشنبه بیست و هفتم دی 1391ساعت 17:28 توسط ویولت| |


Design By : Night Skin